2022

Katarzyna Gandor

za konsekwentne promowanie wiedzy o środowisku, zdrowiu, zrównoważonym rozwoju i technologii oraz profesjonalne wykorzystanie możliwości komunikacyjnych, które stwarza platforma YouTube.